APZĪMĒJUMI
EVAKUĀCIJAS PLĀNS
UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTI
UGUNSDROŠĪBAS INVENTĀRS
DŪMU DETEKTORI
UGUNSAIZSARDZĪBAS SISTĒMAS
UGUNSAIZSARDZĪBAS SISTĒMAS UZSKAITES ŽURNĀLS
UGUNSDROŠĪBAS DOKUMENTĀCIJA

Saimnieciskās darbības objektā, kurā vienlaikus var uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem, izstrādā un izvieto evakuācijas plānu. Evakuācijas plāna minimālais izmērs ir 210 x 297 mm. Evakuācijas plānam ir grafiskā un teksta daļa.

Evakuācijas plāna grafisko daļu izstrādā, pamatojoties uz būvprojekta arhitektūras daļas vai ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas stāvu plāniem (tehniskās inventarizācijas lietas stāvu plāniem), norādot:
  • evakuācijas izejas, evakuācijas maršrutus un virzienus (piemēram, RAL-6032 krāsas nepārtraukta līnija ar virziena norādi);
  • evakuācijai un glābšanai izmantojamās kāpnes (piemēram, signālkrāsojums RAL–6032);
  • ugunsdzēsības un evakuācijas ārējās kāpnes;
  • ugunsdzēsības iekārtu un līdzekļu atrašanās vietas;
  • evakuācijas plāna izvietojuma vietu “Jūs atrodaties šeit” (apzīmē ar oranžu punktu);
  • manuālo ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu iedarbināšanas ierīču atrašanās vietas.
  • Evakuācijas plāna teksta daļā iekļauj īsu informāciju par rīcību ugunsgrēka gadījumā.
  • Publiskā objektā, kurā var uzturēties ārzemnieki, evakuācijas plāna teksta daļu valsts valodā papildina ar tulkojumu angļu valodā un krievu valodā.

Evakuācijas plāna izvietošana:

Evakuācijas plāns ir aktuāls, pārskatāms un izvietots katrā stāvā labi redzamā un apgaismotā vietā. Ja evakuācijas plānu nav iespējams izvietot apgaismotā vietā, to izgatavo no luminiscējošiem materiāliem, kuru luminiscenci var ierosināt ar redzamo gaismu vai ultravioleto starojumu un kuri bez tālākas ierosmes paši izstaro gaismu ar spilgtumu vismaz 2 mcd/m2 22 °C ilgāk par 60 minūtēm.
Publiska objekta telpās, kurās nakšņo cilvēki, izvieto stāva evakuācijas plānu. Šā punkta prasības neattiecas uz vienstāva publiska objekta telpām, kurām ir tieša evakuācijas izeja uz āru un kurās vienlaikus nakšņo ne vairāk kā 10 cilvēki.
Evakuācijas plānus izvieto evakuācijas ceļos, gaiteņos, starp izejām uz kāpņu telpu vai izejām no objekta. Attālums starp evakuācijas plāniem nedrīkst pārsniegt 40 m.
Ja stāva platība pārsniedz 1000 m2, evakuācijas plānā norāda tikai tuvākos evakuācijas ceļus un izejas.
 

PAR MUMS

 
 

SAZINIES AR MUMS


INSTAGRAM