F-MAN SIA sniedz ugunsdrošības risinājumus atbilstoši LR reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, ka, arī izvērtējot objektā esošo situāciju, sagatavo preventīvo pasākumu kopumu, ugunsdrošības situācijas uzlabošanai, lai samazinātu ugunsgrēka izcelšanās risku. Jebkuru uzdevumu, tehnisku problēmu var atrisināt, izmantojot kvalificētus speciālistus, tehnoloģijas un materiāltehniskos resursus.

Pakalpojumi, kurus izceļam:

Ugunsdrošības dokumentācijas izstrāde/aktualizēšana (evakuācijas plāni, ugunsdrošības instrukcijas, rīkojumi);

Ugunsaizsardzības sistēmu projektēšana/apkalpošana/montāža;

Praktiskās un teorētiskās nodarbības (instruktāža) ugunsdrošības jomā;

Objektu ugunsdrošības audits;

Ugunsdrošības risinājumi;

 


Mūsu serviss:

F-MAN piedāvā pilnu ikgadējo komerciālo un dzīvojamo ēku apkopi;

 

 

 

 

 

 

 


Ugunsdzēsības aprīkojuma uzstādīšana;

 

 

 

 

 

 

 


Evakuācijas plāna izstrāde;

 

 

 

 

 

 

 

 


Ūdens sūkņu stacijas cauruļvadu krāsošana;

 

 

 

 

 

 

 


Ugunsdrošības apzīmējumi;